CEFR Nedir - Eurocentres

CEFR Nedir CEFR Ölçütlerinin Mimarı Eurocentres
CEFR Nedir CEFR 21. y.y. Öğrenme ve Öğretme Tekniklerinin Dünyadaki En İyi Uygulayıcısı Eurocentres

Online Seviye Tespit Sınavı

Dünya Standartlarında Online İngilizce Seviye Tespit Sınavı

CEFR Ölçütlerinin Mimarı Eurocentres

 

CEFR, Common European Framework of Reference for Languages ifadesinin kısaltmasıdır. Yani Ortak Avrupa Dil Referans Çerçevesi anlamına gelir ve dilde yeterlilik seviyesini ölçmek için uluslararası bağlamda tanınmış bir standarttır. 

CEFR, bir yabancı dili ne kadar iyi konuşup anladığınızı göstermenin bir yöntemidir. 

Avrupa Konseyi tarafından 2001 yılında yayınlanan CEFR, dil öğrenenlerin konuşma, okuma, dinleme ve yazma becerilerini altı referans seviyesinde tanımlayan bir çerçevedir.

Temel Kullanıcı:

    A1 Breakthrough

    A2 Waystage

Bağımsız Kullanıcı:

    B1 Threshold

    B2 Vantage

Yetkin Kullanıcı:

    C1 Effective Operational Proficiency

    C2 Mastery           

                                                                            

CEFR, bu ortak referans düzeyleri ile birlikte eğitimcilerin hedef ve amaçlarını daha iyi anlamaları ve iletmelerini sağlamak amacıyla tanımların, kategorilerin ve örneklerin bulunduğu tarif şemalarını da ortaya koyar. Söz konusu şemalarda verilen örnekler “tanımlayıcı” olarak adlandırılır ve bu örnekler A1’den C2’ye kadar tüm seviyeler için ortaya konan bir dizi “Yapabilir” ölçütüdür.

Bu ölçütler ayrıca dil öğrencilerinin gelişimini de ortaya koyan birer araçtır. Birçok test sağlayıcısı, ders kitabı yazarı ve müfredat tasarımcısı artık CEFR’ı baz alarak ürün ortaya koyduklarını ileri sürmektedir.

CEFR’ Yİ KİM KULLANIR?

CEFR, Avrupa’da hem devlet okulu hem de özel dil okulları tarafından dil öğretimi konusunda kapsamlı olarak kullanılmaktadır. Birçok ülkede yabancı dil öğretiminde kullanılan önceki seviye belirleme sistemlerinin yerini almıştır. 

CEFR, Avrupa’da özellikle de akademik ortamda yabancı bir dildeki yeterliliğinizi tanımlamak için gittikçe daha da çok standartlaşmakta olan bir yöntemdir. 

Eğer gideceğiniz dil okulu, uluslararası dil seviyelerini desteklemiyor ve kendi sistemine göre ilerliyorsa programın sonunda alacağınız sertifika, başvuracağınız okullarda yada şirketlerde geçerli olmayabilir. Dil seviyenizi uluslararası bir alanda belirleyecek bir sınava girmeyi düşünüyorsanız, kur sonunda bitirmiş olduğunuz seviye sizin için yanıltıcı olabilir. Tüm bunların yanı sıra sertifikanızın uluslararası geçerliliği olmadığı sürece dil okulunda geçirdiğiniz haftalar bir zaman kaybı olmaktan öteye geçmez. Bu yüzden seçeceğiniz dil okulunun uluslararası standartlarda eğitim veriyor olması oldukça önemlidir.